Już od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, gromadzisz w systemie CRM istotne dane i historię podejmowanych działań w kartotece kontrahenta.

Cała wiedza jest gromadzona w jednym miejscu, łatwo dostępna dla uprawnionych użytkowników i zabezpieczona przed rotacją pracowników – wszystkie dane zostają w posiadaniu firmy.

Zwiększa się profesjonalizm i efektywność sprzedawców. Dzięki lepszej wiedzy o klientach, zmniejsza się ryzyko pomyłek i przeoczeń – każdy potencjalny klient jest obsługiwany w odpowiednim czasie, adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu sprzedaży.