Wygodnie
  Pracuj w chmurze,
  a wszystkie kwestie
  techniczne zostaw nam
  Darmowe demo
  Testuj nasz system
  przez 14 dni za darmo,
  bez zobowiązań

Szczegółowe zarządzanie cenami

Program CRM bs4 smart zapewnia szereg funkcji do efektywnego zarządzania cenami oraz rabatami, m.in.:
• ceny stałe,
• indywidualne wyjątki rabatowe na konkretne produkty lub grupy produktów,
• rabaty stałe i sezonowe,
• volume pricing – rabaty uzależnione od zakupionej ilości,
• ceny zakupu u dostawców.

Zyskasz dodatkowy czas oraz unikniesz wielu błędów, dzięki szczegółowemu zapisywaniu cen, np. dla konkretnych klientów zdefiniujesz stałe ceny na określone produkty lub wskażesz domyślny rabat procentowy.

Zarządzanie cenami w bs4 smart to funkcja przeznaczona dla działów handlowych, które obsługują wiele produktów lub współpracują ze stałymi klientami, więc na drodze negocjacji dla każdego mogą pojawić się inne ceny, zniżki i rabaty. System bs4 smart dopilnuje, żeby żaden z handlowców nie zgubił się w setkach ustaleń z różnymi klientami.

Możesz zdefiniować dowolną ilość cenników – dla każdego kontrahenta z osobna oraz dla kategorii produktowych lub pojedynczych produktów.

Rabaty procentowe

Tworząc ofertę dla klienta możesz dodatkowo wprowadzić rabat procentowy od ceny jednostkowej i na całej ofercie (drugi będzie odejmowany na końcu). W przypadku zniżki procentowej od ceny jednostkowej system może automatycznie podstawiać ją z możliwością późniejszej edycji przez pracownika.

Dla każdego klienta możesz także przypisać indywidualny rabat procentowy od cen jednostkowych – system bs4 smart podstawi go automatycznie, kiedy dodasz produkty do oferty dla danego kontrahenta.

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce!

Zasiej ziarno rozwoju w Twojej firmie!

Czerp pełne korzyści z systemu CRM
przez 14 dni za darmo!

Wyjątki rabatowe

Wyjątki rabatowe w systemie bs4 smart możesz ustawić na kilku poziomach:

Poprzez wyjątki rabatowe umożliwiamy większa kontrolę nad przyznawanymi rabatami. Jeśli w ofercie znajduje się produkt z określonym wyjątkiem, to jego cena lub rabat mogą być atrakcyjniejsze niż w standardowym cenniku lub w drugą stronę – jeśli Twoja firma ma w ofercie produkty z niższą marżą, wtedy możesz określić dla nich również niższy poziom rabatu.

Domyślnie program zawsze wybiera najbardziej korzystne warunki – najtańszy cennik oraz największy rabat procentowy.

Volume pricing

Dla każdego produktu możesz zdefiniować rabat procentowy uzależniony od wielkości sprzedaży, np.

 • 3% rabatu dla zakupu minimum 15 szt,
 • 7% rabatu przy minimum 200 szt,
 • 9% rabatu przy minimum 400 szt.

System bs4 smart nie wykorzystuje rabatów volume pricing automatycznie przy zamówieniach, tylko informuje użytkownika, że taki rabat jest możliwy.

Szukasz bardziej zaawansowanego systemu?
Sprawdź bs4 ultra dla średnich i dużych firm - najbardziej konfigurowalny CRM w Polsce!

Jak wszystkie reguły działają razem?

Każdorazowo, podczas tworzenia oferty dla danego klienta lub wprowadzania zamówienia (transakcji), kiedy wybierzesz produkty z asortymentu, program automatycznie podstawi odpowiednia cenę i obliczy rabat (w %) według określonych reguł zapisanych poniżej:

1. Po pierwsze – cena stała. Jeśli dla danego produktu została zdefiniowana cena stała, to program podstawi ją i zignoruje wszelkie inne cenniki (łącznie z rabatem, który w tym przypadku wyniesie 0%).

2. Po drugie – bs4 smart sprawdza wyjątki rabatowe ustalone dla kategorii produktowych. System zastosuje zdefiniowaną obniżkę procentową, jeśli dodany do oferty produkt należy do kategorii produktowej z określonym rabatem.

3. Po trzecie – volume pricing. Kiedy ilość produktu w zamówieniu jest większa niż określona w volume pricing, to system bs4 smart dodatkowo zwiększy rabat procentowy o określoną wartość, która wynika z zakupu znacznej ilości.

4. Po czwarte – indywidualny cennik klienta. Na końcu system stosuje rabat określony w cenniku przypisanym do danego klienta.

Kontrolnie system bs4 smart każdorazowo zapisuje, którego z powyższych cenników użył przy kalkulacji ceny do zamówienia. W każdej chwili możesz łatwo sprawdzić jak została obliczona.

Więcej funkcji bs4 smart

Chcesz sam przetestować?