Wygodnie
  Pracuj w chmurze,
  a wszystkie kwestie
  techniczne zostaw nam
  Darmowe demo
  Testuj nasz system
  przez 14 dni za darmo,
  bez zobowiązań

Raporty kluczowych obszarów

Raporty statystyczne umożliwiają analizę trendów i struktury danych. Podliczają dane z dowolnych zestawień programu według wybranych przez użytkownika kryteriów, dzięki czemu dostarczają dokładnie tych informacji, których dana osoba potrzebuje. Przykładowo mogą służyć do analizy zmian sprzedaży w badanym okresie.

Korzystanie z raportów umożliwia m.in. większą kontrolę nad działaniami pracowników oraz wsparcie kierownictwa w podejmowaniu właściwych decyzji.

Jeżeli wyniki danego raportu są dla Ciebie bardzo istotne lub często z nich korzystasz, możemy umieścić wykres z tego raportu na Twojej stronie startowej. W ten sposób będziesz mieć stały podgląd najistotniejszych wyników.

Dane w raportach

Najczęściej stosujemy raporty statystyczne przy zestawieniach:

 • transakcji,
 • faktur,
 • zadań,
 • zdarzeń,
 • rozliczeń do zdarzeń.

Dla zestawienia transakcji w programie (czyli listy otwartych tematów sprzedażowych), można stworzyć raport statystyczny, sumujący kwoty i ilość transakcji według poszczególnych handlowców i miesięcy otwarcia. Innym przykładem raportu dla zestawienia transakcji jest tradycyjny raport lejka sprzedaży CRM.

Każdy raport można przedstawić w formie graficznej za pomocą wybranego typu wykresu. Dostępne są m.in. następujące typy wykresów:

 • kolumnowy,
 • liniowy/punktowy,
 • kołowy,
 • lejek.

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce!

Zasiej ziarno rozwoju w Twojej firmie!

Czerp pełne korzyści z systemu CRM
przez 14 dni za darmo!

Konfigurowane raporty statystyczne

Możemy indywidualnie skonfigurować dowolne raporty statystyczne (sprawdź cennik usług wdrożeniowych). Im lepiej będą dopasowane do potrzeb, tym większą wartość dodaną będą stanowić dla Twojej firmy.

Co ustawimy w raportach:

 • kryterium, według którego pogrupowane zostaną poszczególne wiersze zestawienia (np. według handlowca),
 • opcjonalnie według jakiego kryterium pogrupowane zostaną kolumny zestawienia (np. według fazy transakcji),
 • serie danych – określają, jakie informacje będą w poszczególnych polach zestawienia (np. suma kwot transakcji),
 • możliwe jest również ustawienie trzeciego kryterium grupowania,
 • w zależności od potrzeb możemy generować raport prezentujący dane według 1-3 różnych kryteriów grupowania.
Szukasz bardziej zaawansowanego systemu?
Sprawdź bs4 ultra dla średnich i dużych firm - najbardziej konfigurowalny CRM w Polsce!

Przykładowe raporty

Wysoka konfigurowalność systemu bs4 smart umożliwia ustawienie bardzo dużej ilości kombinacji raportów statystycznych, w zależności od specyfiki oraz potrzeb firmy, a także kreatywności managerów i innych użytkowników systemu.

Przykładowe raporty i wykorzystane kryteria:
• Lejek sprzedaży – poszczególne wiersze odpowiadają różnym fazom transakcji.
• Ilości zdarzeń zarejestrowanych przez handlowców w wybranym okresie (np. telefonów, wizyt) – w tym przypadku wierszami są nazwiska pracowników a dane w kolumnach to rodzaje zdarzeń.
• Ilości różnych zdarzeń (telefonów, wizyt, reklamacji) w kolejnych okresach miesięcznych – (wiersze – miesiące, kolumny – zdarzenia).
• Wielkości zamówień poszczególnych klientów – dane zawarte w wierszach to nazwy klientów, natomiast w kolumnach znajdują się kolejne zakresy wielkości jednej transakcji – 0-10000 PLN, 10000-20000 PLN, 20000-30000 PLN. W kratkach będą ilości transakcji i % udział dla wszystkich.

Dopasowanie raportów w systemie CRM do specyfiki Twojej firmy, niesie za sobą szereg istotnych korzyści – lepsze wykorzystanie gromadzonych danych do podejmowania decyzji, większa kontrola nad działaniami w firmie zarówno globalnie jak i lokalnie, szybsza reakcja na zmiany oraz monitorowanie potencjalnych zagrożeń. Dlatego często dla klientów konfigurujemy wiele raportów i wykresów, a także sami korzystamy z nich w naszej codziennej pracy z systemem CRM bs4.

Twoja firma również może skorzystać z przewagi, jaką zapewniają takie raporty – na początek oferujemy naszym klientom atrakcyjny pakiet godzin konfiguracyjnych, sprawdź cennik usług wdrożeniowych.

Więcej funkcji bs4 smart

Chcesz sam przetestować?