Wygodnie
  Pracuj w chmurze,
  a wszystkie kwestie
  techniczne zostaw nam
  Darmowe demo
  Testuj nasz system
  przez 14 dni za darmo,
  bez zobowiązań

Wsparcie dla administratora danych osobowych

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, każda firma, która takie dane zbiera i przetwarza, musiała wypracować własne praktyki zgodne z RODO. Tak samo jak ustawa, tak również nasz system nie narzuca procedur, tylko ułatwia ich realizację. W programie bs4 smart dostarczamy klientom funkcje, które wspierają administratora danych osobowych w wypełnianiu obowiązków wynikających z aktualnej ustawy.

Uprawnienia

Szczególnie istotne dane

Precyzyjnie określone role i zadania poszczególnych użytkowników w firmie są podstawą zasad bezpieczeństwa w systemie bs4. Każdy pracownik ma dostęp tylko do tych części systemu, do których nadamy mu uprawnienia.

Dodatkowo możemy skonfigurować tzw. „bezpiecznego pola”, czyli zaszyfrowaną treść związaną z konkretnym kontrahentem. Dla każdego bezpiecznego pola indywidualnie ustalamy, którzy użytkownicy mają do niego dostęp.

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce!

Zasiej ziarno rozwoju w Twojej firmie!

Czerp pełne korzyści z systemu CRM
przez 14 dni za darmo!

Dokumentacja i raportowanie

Bezpieczne i silne hasła do systemu

System bs4 smart może automatycznie informować odpowiednie osoby w Twojej firmie o podejrzanych zdarzeniach dotyczących kontrahentów (np. eksport danych).
Wszystkie operacje na danych są również dokumentowane, tak samo jak daty przydzielania i cofnięcia dostępu do poszczególnych elementów.

Logowanie do systemu bs4 smart odbywa się zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. dla poziomu podwyższonego, dzięki czemu hasła są silne i trudno je złamać. Dodatkowo szyfrowane są w bazie poprzez skuteczny algorytm kryptograficzny. Możemy również skonfigurować wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł.

Monitoring logowań i przepływu danych

Dzięki mechanizmowi monitorowania logowań, przepływu danych oraz ich statusu przy minimalnym nakładzie czasu można wychwycić niepożądane zjawiska i zareagować na nie, np. ograniczając uprawnienia tych użytkowników, którzy nie postępują zgodnie z wytycznymi ochrony danych.

Szukasz bardziej zaawansowanego systemu?
Sprawdź bs4 ultra dla średnich i dużych firm - najbardziej konfigurowalny CRM w Polsce!

Prawo do bycia zapomnianym

W systemie bs4 smart realizujemy również prawo do bycia zapomnianym – dzięki opcji usunięcia osoby w jej kartotece. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe są trwale usuwane z programu.

Przy prawie do bycia zapomnianym wyróżniamy dwie sytuacje – dla firm B2C oraz B2B. W pierwszym przypadku kasujemy całego klienta razem z adresem, ponieważ osoba jest tutaj równoznaczna z kontrahentem. Z kolei w przypadku B2B kasujemy tylko daną osobę, a wszystkie inne dane dotyczące firmy pozostają bez zmian.

Należy jednak pamiętać, że program bs4 smart zapisuje wszystkie kasowane dane do bazy buforowej, aby umożliwić odzyskanie przypadkowo usuniętych informacji. W trakcie konfiguracji ustawiamy częstotliwość czyszczenia bazy buforowej, tak aby dane osobowe po skasowaniu nie zostawały w niej zbyt długo. Określenie dokładnego czasu jest obowiązkiem administratora.

W programie funkcjonują również backupy, standardowo wykonywane co noc. Ich maksymalna liczba to 7 kopii, tworzonych w kolejnych dniach tygodnia. W efekcie backup zawierający dane osoby, która skorzysta z prawa do bycia zapomnianym, są ostateczne nadpisywane najnowszym backupem po 7 dniach i tym samym wymóg ustawy zostaje spełniony.

Więcej funkcji w bs4 smart

Chcesz sam przetestować?