Wygodnie
  Pracuj w chmurze,
  a wszystkie kwestie
  techniczne zostaw nam
  Darmowe demo
  Testuj nasz system
  przez 14 dni za darmo,
  bez zobowiązań

Przejrzysty kalendarz i zadania

Zadania w systemie CRM wykorzystasz w zarządzaniu własnym czasem pracy oraz przy delegowaniu ich realizacji współpracownikom. W dłuższej perspektywie, zarządzanie zadaniami pracowników znacząco poprawia ich efektywność oraz wpływa pozytywnie na wydajność całego przedsiębiorstwa.

W bs4 smart zlecisz zadania nie tylko z poziomu kalendarza, ale również z wielu innych miejsc w systemie, np. w kartotece kontrahenta, zlecenia, czy transakcji. Zadanie zlecone z poziomu konkretnego obiektu w systemie jest z nim automatycznie powiązane. W ten sposób łatwo dodasz zadania związane z konkretnym kontrahentem, dostawą, czy innymi obiektami z systemu.

Wszystkie zadania w jednym miejscu

Video: Jak zlecać i wykonywać zadania?

Jako użytkownik możesz zarządzać zadaniami z poziomu jednej strony w systemie – kalendarza zadań. Z poziomu kalendarza, możliwy jest dostęp do wszystkich zadań własnych oraz dla uprawniony osób – również do kalendarzy współpracowników.

W dodatkowym menu kalendarza sprawdzisz wybrane typy zadań w systemie (wykonane, niewykonane, skasowane i inne), zarówno własne jak i konkretnych osób/grup pracowniczych.

Możesz także przełączyć się na widok terminarza, w którym zobaczysz zadania dla całych grup pracowniczych, np. wszystkich handlowców.

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce!

Zasiej ziarno rozwoju w Twojej firmie!

Czerp pełne korzyści z systemu CRM
przez 14 dni za darmo!

Połączenie kalendarza z terminarzem

Z poziomu kalendarza i terminarza zadań możesz:

 • zlecać zadania poszczególnym osobom,
 • przenosić zadania między pracownikami,
 • zmieniać czas trwania i datę wykonania wybranych zadań,
 • sprawdzać i modyfikować szczegółowe informacje w zadaniach.
Szukasz bardziej zaawansowanego systemu?
Sprawdź bs4 ultra dla średnich i dużych firm - najbardziej konfigurowalny CRM w Polsce!

Własne rodzaje zadań i inne mechanizmy

Dzięki wysokim możliwościom konfiguracji, możemy dostosować rodzaje zadań do unikalnych procesów w Twojej firmie. W bs4 smart można utworzyć dowolna liczbę typów zadań, gdzie każde z nich ma inne pola do wypełnienia, czy inaczej określone uprawnienia.

Przykładowo zadanie typu „wysłać ofertę” może mieć specjalne pole przeznaczone na szacunkowy budżet klienta. Podobnie rodzaj zadania „spotkanie z klientem” wymaga rezerwacji sali konferencyjnej (nigdy więcej Twój pracownik o tym nie zapomną).

Dzięki konfiguracji możliwe jest także generowanie automatycznych komunikatów do osób związanych z zadaniem (np. przypomnienie o umówionym spotkaniu), a także generowanie plików z zdań (np. hurtowy wydruk przylepnych etykiet z adresami do wysyłki faktur) oraz tworzenie szablonów zadań.

Im lepiej dopasujemy zadania w systemie do potrzeb Twojej firmy, tym bardziej podniesie się efektywność pracowników, a także wydajność całego przedsiębiorstwa. Na początek oferujemy naszym klientom atrakcyjny pakiet godzin konfiguracyjnych – zobacz cennik usług wdrożeniowych.

Więcej funkcji bs4 smart

Chcesz sam przetestować?